Dotazník zpětné vazby E.MiDay Czech 31. října 2018
Váš názor je pro nás velice důležitý! Děkujeme, že pomáháte zlepšit kvalitu služeb E.Mi!
Jméno a příjmení
Věk
E-mailová adresa
Telefonní čislo
Získal/a jste na E.MiDay dostatečné množství informací?Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 (1-výborný, 2-chvalitebný, 3-dobrý, 4-dostatečný, 5-nedostatečný)
Byly pro Vás tyto informace užitečné? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5
Byl/a jste spokojený/á s formou prezentací? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5
Jaká další témata by Vás zajímala?
Byl/a jste spokojený/á s akcí E.MiDay? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5
Chtěl/a byste se zúčastnit podobné akce příští rok?
Jak ses dozvěděl o události?
Chtěl/a byste něco změnit? Byl/a jste s něčím nespokojený/á?